Od 25 lat niesiemy pomoc tam, gdzie jej najbardziej potrzeba.

proxim


proxim

Troska o życie

Opieka medyczna, Hospicjum

proxim

Podstawowym zaangażowaniem Caritas Archidiecezji Warszawskiej jest działalność lecznicza.

Jednym z głównych obszarów zaangażowania Caritas Archidiecezji Warszawskiej jest działalność lecznicza. W ramach Centrum Działalności Leczniczej Caritas AW funkcjonuje pięć ośrodków: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Hospicjum Stacjonarne w Warszawie, Hospicjum Domowe i Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa w Błoniu oraz ośrodki w Raszynie, Piasecznie i Grójcu świadczące Pielęgniarską Opiekę Długoterminową Domową. Caritas AW zajmuje się ciężko chorymi pacjentami – głównie osobami starszymi, o znacznym stopniu niepełnosprawności lub chorymi terminalnie. Opieka medyczna świadczona jest w placówkach stacjonarnych lub na zasadzie regularnych wizyt domowych.

Miłość do cierpiących jest znakiem i miarą poziomu cywilizacji rozwoju narodu.

Jan Paweł II

proxim

Troska o życie

Kolonie dla dzieci

Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże.

Mk 10, 14

proxim

Troska o życie to także troska o dobry rozwój fizyczny i intelektualny najmłodszych.

Caritas Archidiecezji Warszawskiej organizuje co roku kolonie letnie dla ponad tysiąca dzieci. Kolonie te są często jedyną szansą na wakacyjny wyjazd dla dzieci z rodzin niezamożnych i wielodzietnych. Każdy dwutygodniowy turnus ma swoją specyfikę. Uczestnicy rozwijają swoje talenty i umiejętności a także poszerzają swą wiedzę o własnej ojczyźnie i świecie. Szczególny charakter mają kolonie dla dzieci, które chcą, także w wakacje, rozwijać pod okiem instruktorów swoje pasje muzyczne. Prowadzone są warsztaty doskonalenia gry na instrumentach oraz śpiewu. Kolonie kończy koncert w wykonaniu uczestników, na którym licznie zjawiają się rodzice i turyści.

Osoba uboga ma wszystko u Boga.

bł. Honorat Koźmiński

proxim

Inwestowanie w przyszłość

Program Skrzydła

„Skrzydła” to program długoterminowej pomocy dzieciom ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którym zła sytuacja materialna rodziny przeszkadza w pełnym wykorzystaniu szans edukacyjnych. Program umożliwia firmom lub osobom indywidualnym objęcie opieką konkretnego ucznia przez okres przynajmniej jednego semestru szkolnego. Wsparcie wykorzystywane jest zazwyczaj do pokrycia kosztów dożywiania w szkole, wyposażenia szkolnego, wycieczek klasowych, kursów, korepetycji, dojazdu do szkoły, opłat za stancje oraz letnie wyjazdy. W chwili obecnej w ramach „Skrzydeł” opieką objętych jest 90 dzieci. Program zapewnia całkowitą dyskrecję każdemu odbiorcy pomocy.

Czynić świat bardziej sprawiedliwym, to znaczy dokładać wszelkich starań, aby nie było dzieci niedożywionych i bez możliwości kształcenia.

Jan Paweł II

proxim

Inwestowanie w przyszłość

Świetlice

Największym szczęściem jest dziecko. Może stu inżynierów postawić tysiące kombinatów fabrycznych, ale żadna z tych budowli nie ma w sobie życia wiecznego.

Kard. Stefan Wyszyński

Caritas Archidiecezji Warszawskiej prowadzi na terenie Warszawy sześć świetlic dla dzieci. Obejmują one opieką dzienną 140 uczestników w wieku 7-14 lat z Ursynowa, Woli, Śródmieścia i Ochoty. W każdej placówce pracę z młodymi ludźmi prowadzi wykwalifikowany zespół składający się z kierownika i wychowawcy oraz, w zależności od potrzeb, psychologa (dla dzieci i dla rodziców), logopedy czy socjoterapeuty. Podstawowa funkcja świetlicy to socjalizacja uczestników w bezpiecznym środowisku rówieśniczym, profilaktyka agresji i uzależnień, dostarczenie doświadczeń korygujących negatywne wpływy, zwiększenie szans edukacyjnych i społecznych. W świetlicach dzieci otrzymują pomoc w wykonywaniu obowiązków szkolnych, uczestniczą w zajęciach warsztatowych, pomagają w przygotowaniu wspólnych posiłków i uczą się twórczo wykorzystywać wolny czas.

proxim

Dzielenie się miłością

Wolontariat w placówkach

W Hospicjum Stacjonarnym i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym blisko 80 wolontariuszy w różnym wieku wspiera personel medyczny w opiece nad obłożnie i nieuleczalnie chorymi pacjentami. Okazują ciepło i serdeczność osobom u kresu życia, pomagają także ich rodzinom. Wolontariusze towarzyszą chorym w codziennych czynnościach, karmią ich i pielęgnują, pomagają w biurze, kuchni i pralni.

 

Od 2012 roku realizowany jest także projekt: „WHAT – Wolontariat Hospicyjny jako narzędzie uczenia się Akceptacji i Tolerancji dla osób opuszczających placówki penitencjarne” polegający na zatrudnieniu w charakterze wolontariuszy osób skazanych. Osoby te wykonują prace porządkowe i pomocnicze w Ośrodku Działalności Leczniczej Caritas AW w Warszawie. „WHAT” realizowany jest we współpracy z Aresztem Śledczym Warszawa-Służew i Aresztem Śledczym Warszawa-Białołęka. W trakcie trwania projektu kilku skazanych opuściło areszt.

 

Wolontariusze w liczbie około 100 uczestniczą także w pracy schronisk dla bezdomnych oraz świetlic.

Człowiek nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko poprzez bezinteresowny dar z siebie samego.

Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, nr 24

proxim

Dzielenie się miłością

Szkolne Koła Caritas

Szkolne Koło Caritas tworzy grupa dzieci lub młodzieży, która chce prowadzić na terenie szkoły działalność charytatywną i włączać się w działania Caritas AW. Grupa musi mieć swojego opiekuna, który wybierany jest z grona nauczycieli. Nie musi nim być katecheta.

 

W ramach Caritas AW działa 27 Szkolnych Kół Caritas zrzeszających łącznie około 400 wolontariuszy. Angażują się oni w działania na rzecz osób potrzebujących w swojej szkole, parafii i środowisku lokalnym. Wspierają Parafialne Zespoły Caritas w przygotowaniu paczek dla ubogich rodzin, pełnią dyżury podczas zbiórek żywności przeprowadzanych przed świętami w supermarketach. Sami organizują w szkole akcje mające na celu nie tylko konkretną pomoc biednym, ale i zachęcenie rówieśników do gestów miłosierdzia.

W obliczu współczesnych form ubóstwa, potrzebna jest dziś wyobraźnia miłosierdzia w duchu solidarności z bliźnimi, dzięki której pomoc będzie świadectwem braterskiej wspólnoty dóbr.

Jan Paweł II

Koniecznie trzeba zwracać uwagę, żeby być blisko nowych form ubóstwa i słabości, w których powinniśmy rozpoznać cierpiącego Chrystusa, nawet jeśli pozornie nie przynosi to nam żadnych namacalnych korzyści.

Papież Franciszek

proxim

Kontakt

proxim

Caritas Archidiecezji Warszawskiej
ul. Krakowskie Przedmieście 62
00-322 Warszawa
KRS: 0000225750

 

NUMER NASZEGO KONTA: PEKAO S.A.
11 1240 1066 1111 0000 0006 0961

 

Dla Ofiarodawców z zagranicy:
SWIFT: BIGBPLPWXXX
PL10 1160 2202 0000 0000 4395 7726